چند وقت پیش، منتظر شدن یه موضوعی بودم

گفتم بشه ها با ذوق میاممممم میگم حتی گفتم واقعا اسم وبم داره

خودشو نشون میده طلوع خورشید :)

طولی نکشید غروب شد و حال من ..

بزرگسالی